4 1

 دکتر محمد کشتی‌دار، عضو هیات علمی دانشکده علوم ورزشی در حکمی توسط دکتر حمیدرضا طاهری، معاون فرهنگی اجتماعی و دانشجویی دانشگاه، به مدت دو سال به سمت معاون مدیریت تربیت بدنی دانشگاه، منصوب شد

متن کامل حکم انتصاب دکتر کشتی‌دار به شرح ذیل می‌باشد:

با اهدای سلام

احتراما به استحضار می‌رساند

نظر به پیشنهاد مدیریت محترم تربیت بدنی دانشگاه و با عنایت به مراتب تعهد، تجربه و شایستگی‌های جناب عالی به موجب این حکم با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی، به مدت دو سال به عنوان معاون مدیریت تربیت بدنی دانشگاه منصوب می‌شوید.

تداوم حضور فعال، پویا و پررنگ دانشگاه فردوسی مشهد در عرصه‌های ورزشی و کسب جایگاه ارزشمند در شان دانشگاه فردوسی مشهد در ورزش قهرمانی و توجه به ورزش همگانی و تندرستی خانواده بزرگ دانشگاه مورد انتظار است.

امید است با توکل به خداوند متعال و برنامه ریزی مدون و بهره گیری از تمام منابع دانشگاه موفق باشید.

حمیدرضا طاهری

معاون فرهنگی اجتماعی و دانشجویی دانشگاه

ferdowsi_sport@

ثبت نام در مسابقات ورزشی

ثبت نام قهرمانان ورزشی

تمرینات ویژه پنجمین المپیاد همگانی